Bør der være mere åbenhed om lobbyister i EU?

Print

De mange lobbyister i EU deler vandene. Nogle mener, det er godt, at lobbyisterne er med til at gøre politikerne klogere. Andre ser det som et problem, at det er de organisationer og firmaer med flest penge, der kan ansætte flest lobbyister.

Læringsmål

 • Du kan redegøre for begrebet lobbyisme.
 • Du kan forklare, hvilke rolle lobbyister spiller i EU.
 • Du kan planlægge og gennemføre en undersøge af danskernes holdning til lobbyisme.
Lobbyister fremstilles som møbler, der hvisker politikerne i øerne.Illustration: Per Marquard Otzen/Politiken

Et register?

Der er omkring 30.000 betalte lobbyister i Bruxelles. Det nøjagtige antal kendes ikke, for de er endnu ikke registreret officielt. På nuværende tidspunkt er der et frivilligt lobbyist-register, hvor 9.000 lobbyister er registreret. Juncker-Kommissionen har foreslået, at det frivillige register gøres obligatorisk, så alle lobbyister registreres.

Den nye Kommission og højere tjenestemænd skal nu registrere alle samtaler, så enhver kan se, hvem der mødes for at påvirke en lov. Det er dog ikke alle, der har rettet sig efter den nye åbenheds-politik.

Mange har den opfattelse, at politikere bare er lobbyisternes marionetdukker. Der er ingen tvivl om, at lobbyister har meget indflydelse. Det er dog en overdrivelse, at lobbyisterne bestemmer lovgivningsarbejdet. dalebor, 2016. thinkstockphotos.com.

Lobbyister bidrager med viden

Lobbyisme er nødvendig for at få gode love. Embedsmænd og politikere må have gode råd for at indrette lovgivningen. Mange mener dog, at lobbyismen må foregå åbent, så Kræftens Bekæmpelse fx kan se tobaksindustriens argumenter, og omvendt. Det er også en god idé, hvis lobbyisternes påvirkning organiseres sådan, så alle synspunkter tages med på råd.

I EU er lobbyismen også organiseret i omkring 3.000 forskellige arbejdsgrupper. Deres navne kan nu findes på Kommissionens hjemmeside, men dagsordener og arbejdet holdes fortsat hemmeligt. Der er omkring 30 specialudvalg i den danske statsadministration, som leder den danske EU-politik med deltagelse af erhvervsorganisationer og foreninger. Deres arbejde er også hemmeligt, både for Folketinget og borgerne.

Hvad laver lobbyisterne?

 1. Læs artiklen Danske lobbyister afslører: Her har vi påvirket magten i EU fra dr.dk den 14. maj 2014.
 2. Besvar derefter følgende spørgsmål:
  1. Hvordan arbejder lobbyisterne?
  2. Hvilke resultater har de skabt?
  3. Hvad er deres holdning til deres arbejde?
 3. Gå sammen i mindre grupper. Prøv at komme i tanke om sager, hvor firmaer og organisationer kunne have forskellige interesser. Det kunne fx være landbrug, fiskeri, teknologi, biler, brændstof eller andre områder.
 4. Drøft afslutningsvis i klasse, hvad I mener om lobbyisme.

 

Mere åbenhed?

Under arbejdet med Lissabon-traktaten var der forslag om, at alle møder og dokumenter ville være åbne, med mindre der blev vedtaget en undtagelse. Forslaget blev underskrevet afsamtligerepræsentanter for de nationale parlamenter, men kom alligevel ikke med i den tekst, der blev vedtaget som Lissabon-traktaten i 2009. Fordelen ved lukkethed kan være, at medier og organisationer ikke kan blande sig i lovgivningsarbejdet og derved forsinke det. Lukkethed skaber dog også mistillid, hvilket kan skade opbakningen til EU.

Undersøg partiernes holdning til EU-lobbyisme

 1. Lav grupper, og fordel de politiske partier imellem grupperne. Hver gruppe skal undersøge partiets holdning til EU-lobbyisme.
 2. Start med at undersøge partiets hjemmeside. Hvis I ikke kan finde noget der, kan I tage kontakt til partiet.
 3. Send en mail til EU-ordførerne i partiet eller partiets hovedkontor. Husk at forberede grundige spørgsmål, der skal godkendes af jeres lærer, inden I sender mailen.
 4. Når I har fået svar, skal I gå rundt imellem hinanden i klassen og fremlægge partiernes holdning for hinanden. Husk, I skal høre om alle partier.
 5. Afslut med at diskutere fordele og ulemper ved fortrolighed og åbenhed i forberedelse af EU-lovgivning.

Hvad ved danskerne om lobbyisme?

I skal lave en spørgeskemaundersøgelse om EU.

 1. Gå sammen i en gruppe på 3-4 elever.
 2. Tal om, hvad I gerne vil undersøge. Er det fx danskernes viden om lobbyisme i EU? Det kan også være, at I vil undersøge danskernes holdning til lobbyisme? Skriv formålet med jeres undersøgelse ned.
 3. Forbered spørgsmål med svarmuligheder. I kan altid spørge om, hvor enig en person er i et udsagn. Husk, at spørgsmålene ikke skal være ledende eller værdiladede.
 4. Lav jeres undersøgelse. Det kan enten gøres digitalt med fx surveymonkey eller enalyzer. I kan også gennemføre jeres undersøgelse ved at stille jer et sted, hvor der er mange mennesker. Husk at respektere, hvis folk ikke vil deltage.
 5. Når I har indsamlet jeres data, skal I lave diagrammer, der viser fordelingen af jeres resultater.
 6. Præsenter jeres undersøgelse for resten af klassen eller del resultatet i klasseforum.

© Jens-Peter Bonde

Tilbage