Bør vi have flere østarbejdere?

Print

I 2016 viste en undersøgelse, at EU-borgere i Danmark i gennemsnit bidrager med 21.205 kroner til statskassen. Selvom arbejdskraften fra andre EU-lande er en god forretning for Danmark, frygter mange danskere at miste deres job til en udlænding, der kan og vil arbejde til en lavere løn.

Mange østarbejdere arbejder i byggebranchen. Rengøring og landbrug er to andre brancher, hvor der også er ansat mange østarbejdere.KatarzynaBialasiewicz, 2017. thinkstockphotos.com.

Læringsmål

 • Du kan redegøre for fordele og udfordringer for det danske arbejdsmarked.
 • Du kan diskutere en aktuel EU-problemstilling.

Østudvidelsen i 2004

I 2004 blev EU udvidet med otte lande fra Øst- og Centraleuropa. I 2007 fulgte Rumænien og Bulgarien.

Der er over 2 millioner østarbejdere i Storbritannien. Der var 106.000 østarbejdere i Danmark i 2015. Letlands folketal er faldet fra 2,7 til 2 millioner gennem letternes benyttelse af EU's frie bevægelighed. I 2014 var der 168.375 udenlandske arbejdere i Danmark mod 133.936 i 2011. Polakkerne arbejder gennemsnitligt for 83 kr. i timen, kom det frem i april 2016.

Danske virksomheder fik et nyt stort marked for vore produkter og tjenesteydelser. De tidligere kommunistiske lande fik adgang til vores arbejdsmarked.

EU-borgere i Danmark d. 1. januar 2016.Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvad er fordelene?

De mange østarbejdere bidrager til væksten i Danmark og er med til at skabe konkurrence på markedet. Danske arbejdsgivere er glade for den nye arbejdskraft og siger, de besætter stillinger, som danskere ikke vil have. I landbrug, gartneri og rengøringsbranchen er mange ansatte nu udlændinge. Ofte er udlændingene villige til at arbejde meget, da de gerne vil tjene så meget som muligt i perioden, de er her.

Antallet af udlændinge, der arbejder i Danmark er steget de seneste år. Det er dog ikke skandinaver, der er blevet flere af. EØS og EFTA dækker lande, der indgår i EU-samarbejdet på lige fod med EU-medlemmerne fx Østrig og Norge.Kilde: jobindsats.dk

Statistik

Alene

 1. Åbn regnearket  "Tabel over østeuropæisk arbejdskraft", der indeholder en tabel over antallet af udlændinge fra Østeuropa, der arbejder i Danmark i de brancher, der har mest udenlandsk arbejdskraft.
 2. Opstil et cirkeldiagram, der viser hvilke lande, den østeuropæiske arbejdskraft kommer fra i 2015.
 3. Opstil et cirkeldiagram, der viser fordelingen af østeuropæere fordelt på de frem brancher i 2015.
 4. Opstil en graf, der viser udviklingen i østeuropæisk arbejdskraft i de fem brancher.
 5. Læg diagrammerne ud på klasseforum.
Opret nyt indlæg

Hvad er udfordringerne?

Lønmodtagerne er stærkt utilfredse med, at nogle af de nye indvandrere sælger deres arbejdskraft billigere, end danskerne er i stand til og måske opholder sig illegalt i Danmark. Man taler meget om social dumping. I 22 EU-lande har man fastsat en fælles mindsteløn ved lov. Det er ulovligt at ansætte udlændinge til under mindstelønnen.

I Danmark har vi kun mindsteløn i overenskomsterne. Det er derfor fuldt lovligt at ansætte en østeuropæer eller en dansker til fx halv pris. Arbejdsgivere, som betaler fuld overenskomstmæssig løn, stilles ringere i konkurrencen med de virksomheder, der ikke gør. Derfor kan det være svært for nogle virksomheder at leve op til overenskomsterne.

Fagforeningerne kæmper med social dumping ved hjælp af blokader, hvor de fx stiller sig rundt om byggepladser for at få virksomhederne til at tegne overenskomst for deres ansatte. De danske fagforeninger er dog under pres, da flere og flere melder sig ud. Billedet er fra 2005, hvor fagforeninger og polske arbejdere demonstrerer imod en bygherrer, der udbetalte 50 kr. i timeløn.Keld Navntoft, 2005. scanpix.dk.

Hvad er reglerne på området?

Efter østudvidelsen fik de nye medlemmer af EU samme rettigheder som de øvrige EU-lande i forhold til de fire friheder: den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, personer og penge.

Der er især to EU-direktiver, der har haft betydning for østarbejdere i Danmark. Det er Service-direktivet og Håndhævelsesdirektivet.

Service-direktivet tillader alle virksomheder at sælge tjenesteydelser på tværs af grænserne og forbyder medlemslandene at diskrimere udenlandske virksomheder. Det betyder, at den danske regering ikke kan forbyde udenlandske virksomheder og arbejdskraft.

Håndhævelses-direktivet fra 2014 gør det muligt at kræve kæde-ansvar, så en hovedentreprenør er ansvarlig for at udbetale løn og feriegodtgørelser, hvis en underentreprenør snyder. Den danske regering har i stedet oprettet en fond, hvor ansatte østeuropæere kan få udbetalt manglende løn og feriepenge i forhold til overenskomsten på området. Men denne fond dækker kun overenskomstansatte og lukker ikke hullet for de mange østeuropæere, der arbejder i Danmark til meget lavere løn.

Fremtiden med udenlandsk arbejdskraft

 1. Gå i grupper på seks elever. Del gruppen i to. Den ene del skal fokusere på DI (Dansk Industri), der repræsenterer arbejdsgiverne. Den andel del fokuserer fagbevægelsen (3F, LO, FOA og andre fagforeninger), der repræsenterer lønmodtagerne.
 2. Undersøg, hvad DI og fagbevægelsen mener om udenlandsk arbejdskraft.
 3. Notér argumenterne, som DI eller fagbevægelsen bruger ift. udenlandsk arbejdskraft.
 4. Overvej derefter følgende spørgsmål:
  1. Hvordan ville det danske arbejdsmarked se ud, hvis der ikke var udenlandsk arbejdskraft?
  2. Hvordan kan man sikre, at alle arbejder til en løn, der gør det muligt at leve i Danmark?
  3. Hvordan kan danske lønmodtagere konkurrere imod udenlandsk arbejdskraft, der er villige til at arbejde til en lavere løn?
 5. Sæt jer igen sammen i seksmandsgrupperne. I skal nu prøve at finde en løsning, som begge sider - DI og fagbevægelsen - kan gå med til. Husk, løsningen må ikke være i modstrid med EU's regler.
 6. Tal i klassen om jeres løsningsforslag.

 

© Jens-Peter Bonde

Tilbage