Grænsekontrol

Print

I december 2016 gennemførte Jyllands-Posten en undersøgelse, hvor de spurgte danskerne om deres holdning til grænsekontrol. 46,3% af de adspurgte var for grænsekontrol, mens 45,5% var imod. Det er et emne, der åbenbart deler danskerne. Det er især stigningen i flygtninge og indvandrere, der har medført et større ønske om grænsekontrol.   

Læringsmål

  • Du kan redegøre for Schengen-aftalen.
  • Du kan diskutere og vurdere, om Danmark skal have grænsekontrol.

Schengen

Schengen er navnet på en lille by i Luxembourg, som grænser op til Tyskland og Frankrig. Her mødtes en mindre del af EU-landene i 80'erne og startede grænsesamarbejdet som en aftale mellem dem selv. Danmark trådte ind i Schengen-samarbejdet i 2001.

Samarbejdet blev siden ført ind i Amsterdam-traktaten og Lissabon-traktaten fra 2009 og gælder derfor i alle EU-lande. Medlemslandene kan derfor nu dømmes til at betale bøder, hvis de indfører grænsekontrol i længere perioder.

Schengen-samarbejdet styrker det indre marked, da det gør det lettere at handle med hinanden. Derudover er det nemmere at tage arbejde i udlandet, hvis der ikke er grænsekontrol.

De blå lande på kortet er medlem af Schengen-samarbejdet. De lande, der er markeret med gult, arbejder på at blive en del af Schengen. Det drejer sig om Kroatien, Bulgarien, Rumænien og Cypern.Rob984, 2015. CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons.

 

Ønske om mere grænsekontrol

Den 2. maj 2016 underskrev Danmark, Tyskland, Frankrig og Østrig en fælles henvendelse til EU-Kommissionen for at få tilladelse til at bevare en midlertidig grænsekontrol i 2 år. Samme dag meddelte Danmark, at grænsekontrollen fortsatte. Dette var femte gang, at regeringen forlængede grænsekontrollen.

Efter reglerne kan man maksimalt have grænsekontrol ved Unionens indre grænser i et halvt år. De fire lande ville derfor have Kommissionen til at foreslå nye regler med en længere frist.

Antallet af asylansøgere og folk, der fik tildelt asyl og familiesammenføringer steg meget i 2015. Derfor indførte regeringen stramninger og igangsatte grænsekontrol.Kilde: Danmarks Statistik.

 

EU-borgere i Danmark d. 1. januar 2016. EU-borgere kan frit opholde sig i Danmark.Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Paskontrol

I 2016 blev der indført paskontrol mellem Danmark og nabolandene Sverige, Norge og Tyskland for at tage toppen af indvandringen. Sverige startede med ID-kontrol. Danmark fulgte så op i forhold til Tyskland. Både Danmark og Sverige er ellers med i det såkaldte Schengen-samarbejde, der skal sikre fri passage inden for Schengen-området.

Udfordringen med de mange flygtninge og immigranter opstod, da EU ikke havde etableret en fælles ydre grænsekontrol til landene uden for Schengen. Det betød, at der opstod kaos ved grænserne i 2015.

Undersøg partiernes holdning til grænsekontrol

  • Lav grupper, og fordel de politiske partier imellem jer.
  • Undersøg partiets holdning til grænsekontrol. Hvilke argumenter bruger partierne til at understøtte deres synspunkt? Se fx på partiets hjemmeside, Facebook-side eller tag kontakt til partiet.
  • Gå ud i skolegården eller i et stort rum. Tegn to store felter på jorden med kridt. Det ene felt hedder "argumenter for grænsekontrol", det andet hedder "argumenter imod grænsekontrol".
  • Hver elev læser et af partiets argumenter op og stiller sig i et af felterne, afhængig af, om argumentet er for eller imod grænsekontrol.
  • Når alle argumenter er læst op, skal I bruge felterne til en afstemning. Stil jer i det felt, som I er enig med.
  • Drøft afstemningsresultatet i klassen.