Nytårstaler i 2015/2016

Print

For mange danskere er nytårsaften fyrværkeri, fest, farver og nytårstaler. Den sidste dag i året taler dronningen, Danmarks statsoverhoved. Den første dag i det nye år taler statsministeren, Danmarks statsleder. Når de gør det, taler de til hele befolkningen. Det betyder noget for indholdet af talerne.   

 • Du skal lære, hvad dronningen og statsministerens nytårstaler har med danske værdier at gøre.
 • Du skal kunne forklare, hvad dronningens nytårstale betyder for danskernes fællesskabsfølelse.
 • Du skal kunne forholde dig til, hvordan statsministeren i sin nytårstale udtrykker regeringens politik.

Tid til ris og ros

For mange begynder nytårsaften kl. 18 foran fjernsynet. På det tidspunkt trykkes der på optage-knapperne i dronningens arbejdsværelse, og de næste 10-12 minutter taler hun direkte til danskerne. Både gennem TV og radio.Foto: Lisa Risager, Flickr

De første kongelige nytårstaler stammer fra 1880'erne, hvor de blev trykt i avisen. Fra 1941 talte kongen hvert nytår til danskerne gennem radien og fra 1958 via TV.

Dronningens nytårstaler ligner de taler, hendes far, Frederik 9., holdt. Hans taler fulgte en mere eller mindre fast skabelon hvert år, og det samme gør Dronningens. Dog vælger Dronningen at indlede sin nytårstale med en refleksion over året, der er gået. En refleksion, der ofte følges op af en opfordring eller et alvorsord til danskerne.  

Den 1. januar holder statsministeren sin tale til danskerne. Statsministeren taler fra sit kontor på Marienborg. Den første statsminister, som holdt nytårstale, hed Thorkild Stauning. Talen blev holdt i 1940 som en radio-tale. Siden 1961 er den blevet sendt i TV. Dog ikke direkte, da statsministeren på det tidspunkt, hvor talen vises, er til nytårskur hos dronningen. 

Samler folk

Dronningen er alle danskeres statsoverhoved, og statsministeren er vores statsleder.  Det kan være sin sag at skrive en tale, som henvender sig til over 5,5 millioner mennesker, og som de har interesse i at lytte til. Dén opgave løser de to på hver sin måde.

Dronningen taler ikke om politik, det gør statsministeren.Statsministerens tale handler om årets politiske udfordringer og tiltag, og hvilke politiske initiativer det nye år vil byde på. Som statsleder er det hans opgave at handle på nationale og internationale problemer. Nytårstalen indeholder derfor regeringens bud på, hvordan opgaven politisk skal løses.   

Dronningen taler også gerne om nogle af de udfordringer, Danmark og resten af verden står med. Men når hun gør det, er dagsordenen eller formålet en anden end statsministerens. Dronningens taler handler om centrale danske værdier som fx demokrati, ansvar, åbenhed, tolerance og sammenhold, og hvordan vi værner, passer på og praktiserer dem i dag.

Det vi hører er dronningens personlige synsvinkel, iagttagelser og refleksioner over året der gik. Hvis man kan tale om, at dronningen gennem sin nytårstale kan/skal påvirke danskerne i en bestemt retning, må det være at huske, bekræfte eller skærpe, hvad det i hendes optik betyder at være dansk.  

Når statsministeren fremhæver særlige danske værdier i sin tale, er det som regel i forbindelse med den politik, regeringen fører. Værdierne bruges da til enten at forsvare eller argumentere for valg og beslutninger, som måske ikke er lige populære hos alle, men som statsministeren - måske - ved at formulere sig fornuftigt i nytårstalen, kan få flere danskere til at bakke op omkring.  

Nytårstaler er lejlighedstaler

Både dronningen og statsministeren benytter deres taletid til at reflektere over konkrete begivenheder, som det "gamle" år har budt på. Fælles for de to nytårstaler er, at de er lejlighedstaler.

En lejlighedstale er en tale, som holdes ved særlige lejligheder. Det er også en lejlighedstale når en politiker taler på sit partis landsmøde, når en konfirmand takker sine forældre og gæster for fest og gaver, eller når en direktør holder tale i forbindelse med en medarbejders jubilæum.   

En lejlighedstale er ikke særlig lang. Den handler om nutiden, fællesskabets værdier og om hvordan værdierne omsættes til handling. Formålet med talen er at rose eller kritisere en eller flere, og talen henvender sig i første omgang til menneskers følelser frem for fornuften. For at talen lykkes, er det vigtigt, at taleren selv optræder troværdig og tillidsvækkende. 

Opgaver

Sammenlign dronningens og statsministerens nytårstaler. Dronningens tale finder du på kongehusets hjemmeside, hvor du også kan se hende læse den op. Statsministerens kan du læse her. Hvis du scroller ned i bunden, ligger den som video.

 

 • Hvilke begivenheder fra året der gik nævner de begge?
 • Hvad siger de hver især om dem?
 • Undersøg, hvilke såkaldte danske værdier de to taler kredser om: Hvad er dronningens budskab? Og statsministerens?
 • Hvordan skal danskerne "handle" på tidens udfordringer ifølge dronningen? Og statsministeren?
 • De to nytårstaler bliver som regel anmeldt af pressen kort efter de er blevet vist i TV. Find mindst to anmeldelser af enten dronningens eller statsministerens tale. Hvad mener anmelderne om talen?  

Dronningens nytårstaler er i udgangspunktet upolitiske. Det er ikke noget, der står nogen steder, og der findes også flere eksempler på taler, hvor dronningen med avisen Politikens ord er gået til den politiske grænse. Senest i 2014 hvor hun bl.a. omtalte flygtninge. Talen blev senere kommenteret af en forsker i kultur, Kasper Støvring, som vurderede talen som relativ kontroversiel.

 • Kan I finde det sted i nytårstalen fra 2014, hvor avisen Politiken mener, at dronningen går til den politiske grænse? Talen ligger på Kongehuset hjemmeside.
 • Hvad mon Kasper Støvring mener med ordene relativ kontroversiel?

Find evt. hjælp til svaret på Alineas digitale Danmarkshistorie Spotpaakongeriget.dk (kræver abonnement)   

Diskuter i klassen:

 • hvad er forskellen på statsoverhovedet og statslederen i Danmark?
 • Hvad er deres forskellige roller i dansk politik?